>

>

ข้อสอบ ก.พ. 63 ออกอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ ก.พ. 63 ออกอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ ก.พ. 63 ออกอะไรบ้าง

ปี 2563 นี้ สำนักงาน ก.พ. มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกข้าราชการในด่านแรก (ภาค ก) โดยมีการเพิ่มอีก 1 วิชาที่สำคัญเข้ามา คือ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งตอนนี้แอดมินมี update ข้อมูลล่าสุดจากการสอบ ก.พ. ภาค ก รอบ e-exam ที่ผ่านมา (รอบวันที่ 18 กันยายน 2563) ลองมาดูกันครับว่า ข้อสอบ ก.พ. 63 ในปีนี้ออกอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ ก.พ. 63 ออกอะไรบ้าง

เรื่องทั้งหมดที่จะออกสอบนั้น (อ้างอิงจาก ภาค ก e-exam รอบวันที่ 18 กันยายน 2563) มีทั้งหมด 4 เรื่องหลักดังนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ในที่นี้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทยครับ สำหรับข้อสอบ ก.พ. ภาค ก รอบ e-exam ปี 63 มีออกสอบตามหัวข้อดังนี้

Part คณิตศาสตร์

 • อนุกรม 5 ข้อ -> ลองทำโจทย์พร้อมดูเฉลยได้ที่ แนวข้อสอบ ก.พ. อนุกรม
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ข้อ
 • ตาราง 5 ข้อ
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์ 10 ข้อ
 • เงื่อนไขทางภาษา 5 ข้อ
 • อุปมา-อุปไมย 5 ข้อ
 • โอเปอเรชัน 1 ข้อ

ใครที่ยังไม่มั่นใจใน Part นี้ สามารถไปฝึกทำเพิ่มเติมได้ที่ ข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ เลยครับ

Part ภาษาไทย

 • เรียงประโยค 5 ข้อ
 • บทความสั้น และบทความยาว 10 ข้อ

Part นี้ เราสามารถไปลองฝึกทำได้ที่ ข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร วัดความสามารถด้านการอ่าน และวัดความสามารถด้านการเขียนในระดับเบื้องต้น
สำหรับข้อสอบ ก.พ. ภาค ก รอบ e-exam ปี 63 มีออกสอบตามหัวข้อดังนี้

 • Conversation 5 ข้อ
 • Grammar 5 ข้อ
 • Vocabulary 5 ข้อ
 • Reading 10 ข้อ

อยากลองทดสอบตัวเอง มีข้อสอบให้ไปทำได้ที่ ข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ครับ

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
สำหรับข้อสอบ ก.พ. ภาค ก รอบ e-exam ปี 63 มีออกสอบตามหัวข้อดังนี้

 • ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 6 ข้อ
 • หลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ข้อ
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 6 ข้อ
 • ประมวลกฎหมายอาญา 1 ข้อ
 • ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 3 ข้อ
 • มาตรฐานจริยธรรม 3 ข้อ

ฝึกทำข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่ ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย ครับ

อีกไม่กี่วันจะถึงวันสอบรอบ Paper & Pencil ของปี 2563 นี้แล้ว ใครที่อ่านหนังสือไม่ทัน หรือมีเวลาเหลือไม่พอแล้ว แนะนำให้ใช้วิธีการฝึกทำข้อสอบเยอะๆ แทนการอ่านเนื้อหา จะช่วยประหยัดเวลาและพอจับแนวทางของข้อสอบได้มากทีเดียวครับ ใครสนใจอยากได้ ข้อสอบ ก.พ. ย้อนหลัง 5 ปี ไปฝึกทำ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามข้อมูลจากทางแฟนเพจได้เลยนะครับ ^^

สำหรับ ข้อสอบ ก.พ. 63 รอบ Paper & Pencil จะออกสอบอะไรบ้าง หลังสอบเสร็จแอดมินจะรีบกลับมา update ข้อสอบให้อีกครั้งนะครับ ติดตามกันดูกันได้ที่ Facebook fanpage หรือเว็บไซต์ ติวกพ.com ครับผม 🙂

ที่มา: https://www.ocsc.go.th

ข้อสอบ ก.พ. Online ย้อนหลัง 5 ปี ครบทุกวิชา

กับข้อสอบย้อนหลัง 5 ปี เนื้อหาตรงตามประกาศของสำนักงาน ก.พ.

– – เรื่องดีๆ แบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียว อย่าลืม Share ให้กับคนสำคัญของคุณ – –
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ติวกพ.com | สถาบันติวสอบ ก.พ.

“ ยิ่งเข้าใจระบบราชการ ยิ่งเห็นเส้นทางสู่อนาคต ” ทางทีมงาน และอาจารย์ใน ติวกพ.com จะคอยนำบทความและ VDO ที่จะทำให้เพื่อนๆ เข้าใจการสอบ ก.พ. มากยิ่งขึ้น

เรื่องล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาด

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ก.พ.

เราพร้อมจะทำให้การสอบ ก.พ. ของคุณเป็นเรื่องง่าย

พบกับวิธีการที่ได้ผลจริง อัพเดทล่าสุดสำหรับสอบในปี 2020