>

>

ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

ข้อสอบ ก.พ. วิชา กฎหมาย ฟรี

ความสำคัญของการติว ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย

ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย เป็นวิชาที่พึ่งถูกบรรจุเข้ามาเป็นวิชาใหม่ในปี 2563 จึงทำให้หลายคนไม่มีพื้นฐานกับวิชานี้เลย จึงถือว่าเป็นวิชาที่ยากสำหรับหลายๆ คน เพราะฉะนั้นเราควรให้เวลากับวิชานี้ด้วยการเริ่มติวให้แต่เนิ่นๆ เพื่อทำให้เราสามารถพิชิต ก.พ. ปีนี้ไปได้ การที่เราจะผ่านวิชาความรู้และลักษณะการเป็นราชการที่ดี (กฎหมาย) มีเกณฑ์คะแนนคือ

 • เราจะต้องทำข้อสอบให้ได้มากกว่า 13 ข้อขึ้นไป จาก 30 ข้อ

ข้อสอบ ก.พ. กฎหมาย ที่จะถึงนี้ออกเรื่องอะไรบ้าง ?

อ้างอิงจากการสอบ ก.พ. ครั้งล่าสุดปี 2563 ข้อสอบ ก.พ. กฎหมายมีทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • พ.ร.บ. ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : 6 ข้อ
 • พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : 6 ข้อ
 • พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม : 6 ข้อ
 • ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ : 1 ข้อ
 • พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 : 3 ข้อ
 • พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 : 3 ข้อ

เริ่มเตรียมตัวเร็วยิ่งพร้อมกับการสอบ ก.พ. ที่จะมาถึงนี้ ลองทำข้อสอบ ก.พ. กฎหมายเพื่อดูว่าต้องติวบทไหนเพิ่มกันที่แบบทดสอบข้างล่างนี้ได้เลย

ซ้อมฝึกทำ ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา เรียนรู้เทคนิค เตรียมสอบ ก.พ. ติว ก.พ. แนวข้อสอบ ก.พ. ต้องที่นี่ ติวกพ.com

สามารถลองฝึกทำแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ กดที่ link นี้เลยครับ >> ข้อสอบ ก.พ.

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499