>

>

ข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์

ข้อสอบ ก.พ. วิชา คณิตศาสตร์ ฟรี

ความสำคัญของการติว ข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์

ข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ควรติวให้แม่นยำเป็นอย่างยิ่ง เพราะในข้อสอบ ก.พ. การที่เราจะผ่าน วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้นั้น มีเกณฑ์คะแนนคือ

 • เราจะต้องทำข้อสอบให้ได้มากกว่า 30 ข้อขึ้นไป จาก 50 ข้อ
 • ซึ่งภายในตัวข้อสอบคิดวิเคราะห์นั้นก็มีข้อสอบคณิตไป 35 ข้อจาก 50 ข้อ 

ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าเราทำคณิตได้ทุกข้อก็ผ่านวิชาคิดวิเคราะห์ได้เลย 

ข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ ที่จะถึงนี้ออกเรื่องอะไรบ้าง ?

อ้างอิงจากการสอบ ก.พ. ครั้งล่าสุดปี 2563 ข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 35 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย

 • อนุกรม : 5 ข้อ
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน : 5 ข้อ
 • ตาราง : 5 ข้อ
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์ : 10 ข้อ
 • เงื่อนไขทางภาษา : 5 ข้อ
 • อุปมา-อุปไมย : 5 ข้อ

เริ่มเตรียมตัวเร็วยิ่งพร้อมกับการสอบ ก.พ. ที่จะมาถึงนี้ ลองทำข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ เพื่อดูว่าต้องติวบทไหนเพิ่มกันที่แบบทดสอบข้างล่างนี้ได้เลย

ทำเสร็จแล้วหลายๆ คนคงจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า ต้องติวหัวข้ออะไรเพิ่มบ้าง เพื่อพิชิต ข้อสอบ ก.พ. ถ้ายังทำคณิตได้ไม่คล่องให้ลองเข้าไปอ่านสรุปเนื้อหาข้อสอบ ก.พ. ได้ที่ >> สรุปเนื้อหา คณิตศาสตร์ ก.พ. เป็นเนื้อหาที่เน้นสอบเฉพาะข้อสอบคณิตที่เคยออกสอบ ก.พ. บ่อยๆ มาแล้ว

แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจว่าฝีมือตัวเองพอที่จะทำข้อสอบวิชาอื่นๆ ลองไปฝึกทำแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ ที่นี้เลยครับ >> ข้อสอบ ก.พ.

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499