>

>

ข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ ก.พ. วิชา ภาษาอังกฤษ ฟรี

ความสำคัญของการติว ข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่ควรติวเนิ่นๆ เพราะเป็นวิชาที่ต้องอาศัยประสบการณ์จากการฝึกทำข้อสอบบ่อยเพื่อให้คุ้นชินกับหลักการภาษาและการฟังพูดอ่านเขียน และยังไม่ได้มีตัวช่วยคะแนนเหมือน วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่มีทั้งคณิตและภาษาไทยรวมกัน เพราะฉะนั้นเราจึงควรเริ่มติวอังกฤษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับ

เกณฑ์คะแนนของวิชาภาษาอังกฤษคือ

  • เราต้องทำข้อสอบให้ได้ 13 ข้อ จาก 25 ข้อ

ข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ ที่จะถึงนี้ออกเรื่องอะไรบ้าง ?

อ้างอิงจากการสอบ ก.พ. ครั้งล่าสุดปี 2563 ข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 25 ข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย

  • Conversation : 5 ข้อ
  • Grammar : 5 ข้อ
  • Vocabulary : 5 ข้อ
  • Reading : 10 ข้อ

เริ่มเตรียมตัวเร็วยิ่งพร้อมกับการสอบ ก.พ. ที่จะมาถึงนี้ ลองทำข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์ เพื่อดูว่าต้องติวบทไหนเพิ่มกันที่แบบทดสอบข้างล่างนี้ได้เลย

ทำเสร็จแล้วหลายๆ คนคงจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า ต้องติวหัวข้ออะไรเพิ่มบ้าง เพื่อพิชิต ข้อสอบ ก.พ. ที่ถึงในปีนี้

แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจว่าฝีมือตัวเองพอที่จะทำข้อสอบวิชาอื่นๆ ลองไปฝึกทำแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ ที่นี้เลยครับ >> ข้อสอบ ก.พ.

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499