>

>

ข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย

ข้อสอบ ก.พ. วิชา ภาษาไทย ฟรี

ข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย ที่จะถึงนี้ออกเรื่องอะไรบ้าง ?

เนื้อหาของข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย จำนวน 15 ข้อ โดยเนื้อหาจะค่อนข้างกว้าง คาดเดาได้ยาก และไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวชัดเจนเหมือนวิชาอื่นๆ เนื้อหาที่พบว่าออกสอบบ่อยๆ มีดังนี้

  • การเรียงประโยค  : 5 ข้อ
  • บทความสั้น และบทความยาว : 10 ข้อ

เริ่มเตรียมตัวเร็วยิ่งพร้อมกับการสอบ ก.พ. ที่จะมาถึงนี้ ลองทำข้อสอบ ก.พ. ภาษาไทย เพื่อดูว่าต้องติวบทไหนเพิ่มกันที่แบบทดสอบข้างล่างนี้ได้เลย

ทำเสร็จแล้วหลายๆ คนคงจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่า ต้องติวหัวข้ออะไรเพิ่มบ้าง เพื่อพิชิต ข้อสอบ ก.พ. ที่ถึงในปีนี้

แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจว่าฝีมือตัวเองพอที่จะทำข้อสอบวิชาอื่นๆ ลองไปฝึกทำแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ ที่นี้เลยครับ >> ข้อสอบ ก.พ.

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499