>

>

เก็งแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

เก็งแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์ ก.พ.

ใครที่เป็นสายท่องจำ อาจจะตกม้าตายได้เมื่อถึงข้อสอบ ก.พ.พาร์ทคำนวณ ฉะนั้นมารู้กันก่อนว่าแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า คณิตศาสตร์ ก.พ. จะออกเนื้อหาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง

วิชานี้จะอยู่ในส่วนของความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม และเชิงปริมาณ คิดคะแนนผ่านรวมกันกับวิชาภาษาไทย แต่สัดส่วนจำนวนข้อที่ออกสอบจะมากกว่าวิชาอื่น ๆ ดังนั้นจึงเป็นวิชาที่มีความสำคัญมากอันดับต้น ๆ

หัวข้อคณิตศาสตร์ที่ออกในข้อสอบ ก.พ.

หัวข้อที่ออกสอบโดยหลัก มีดังนี้

ข้อดีของการติว คณิตศาสตร์ ก.พ.

ความดีงามของรายวิชานี้ คือหลักการที่ใช้ในการคิดคำนวณนั้นค่อนข้างตายตัวและคงที่ ข้อสอบแต่ละปีก็จะออกเนื้อหาไม่ต่างจากเดิมมาก แค่มีการปรับโจทย์ ปรับตัวเลขเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าผู้เข้าสอบเตรียมตัวดี ก็ผ่านฉลุยได้แน่นอนครับ!

แต่ถ้าใครไม่อยากพลาด ก.พ. ปีนี้ อยากจะเตรียมความพร้อมกันก่อน ก็มาติวกันได้ที่เว็บไซต์ ติวกพ.com เรามี ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ ให้ได้ลองทำกันทุกวิชา และยังมีวิดีโอเฉลยแบบละเอียดให้เราได้เข้าใจหลักการทำข้อสอบ  ซึ่งดีมากกว่าการท่องจำแบบลอย ๆ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสอบได้จริง และเพิ่มโอกาสให้เพื่อน ๆ ทุกคนสอบผ่านได้ครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499