>

>

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก.พ. วิชาที่มีค่ามากถึง 100 คะแนน

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก.พ. วิชาที่มีค่ามากถึง 100 คะแนน

ความสามารถในการวิเคราะห์ ก.พ.

หนึ่งในวิชาที่ออกสอบและมีค่ามากถึง 100 คะแนน ก็คือ วิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก.พ. !!

ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก เป็นส่วนที่ผู้สมัครสอบ ก.พ. จะต้องผ่านไปให้ได้ก่อนจะเข้าสู่สนามสอบภาค ข และ ภาค ค โดยในภาค ก จะแบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ซึ่งในบรรดาทุกวิชาที่ออกสอบนั้น วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็นวิชาที่มีสัดส่วนคะแนนเยอะที่สุด!

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก.พ. คืออะไร ?

ความสามารถในการวิเคราะห์ ก.พ.

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ = วิชาภาษาไทย และ คณิตศาสตร์

หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั้นก็คือวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์นั่นเอง ซึ่งวิชานี้จะวัดความรู้ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่

 • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
 • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
 • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ทั้งหมดนี้รวมกันเป็น 100 คะแนน โดยเกณฑ์การสอบผ่าน สำหรับระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ส่วนระดับปริญญาโทต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก.พ. ออกสอบอะไรบ้าง?

ภาษาไทย ก.พ.

ภาษาไทย : เน้นหลักคิดวิเคราะห์ ไม่มีสูตรอะไรตายตัว

ความสามารถในการวิเคราะห์ ก.พ. ภาษาไทย

มีสัดส่วนคะแนนน้อยกว่าคณิตศาสตร์ แต่ก็ไม่ควรพลาดคะแนนเลยเด็ดขาด โดยวิชาภาษาไทยมีเนื้อหาหลัก ๆ ที่มักออกสอบบ่อย ได้แก่ 

 • การจับใจความสำคัญ
  เป็นการอ่านบทความแล้วตอบคำถามโดยวิเคราะห์จากบทความนั้น ซึ่งคำตอบจะสัมพันธ์กับตัวบทความที่ให้มา
 • การเรียงลำดับข้อความ
  ข้อสอบจะให้ข้อความมาหลาย ๆ ประโยค ให้เรานำมาเรียงลำดับให้ถูกต้องและเหมาะสม
 • หลักภาษา
  เป็นการนำหลักการต่าง ๆ ของภาษาไทยมาออกสอบ เช่น การใช้คำฟุ่มเฟือย คำภาษาต่างประเทศ คำราชาศัพท์ เป็นต้น
  **ปัจจุบัน หลักภาษา ไม่ได้ออกสอบใน ก.พ. แล้ว แต่ยังคงมีการใช้หลักภาษาบางเรื่องในการวิคราะห์ประโยคหรือบทความในข้อสอบ**

คณิตศาสตร์ ก.พ.

คณิตศาสตร์ : มีหลักในการคิดคำนวณค่อนข้างคงที่ตายตัว

ความสามารถในการวิเคราะห์ ก.พ. คณิตศาสตร์

สัดส่วนคะแนนเยอะที่สุดในหมวดวิชานี้ แต่ถ้าพอจับแนวทางข้อสอบได้ก็สามารถเตรียมสอบล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พลาดคะแนนได้ไม่ยากเลย โดยวิชาคณิตศาสตร์มีหัวข้อหลักที่มักออกสอบ ก.พ. ได้แก่

 • อนุกรม
 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • โอเปอเรชัน
 • ตาราง
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์ / เงื่อนไขทางภาษา
 • สดมภ์
 • การสรุปเหตุผล (ตรรกศาสตร์)
 • อุปมา-อุปไมย
  **ปัจจุบัน เรื่องที่ไม่ได้ออกสอบใน ก.พ. แล้ว ได้แก่  สดมภ์ และตรรกศาสตร์**

แล้วเราควรเน้นติวอะไรในวิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก.พ. ?

ในข้อสอบ ก.พ. ภาค ก ทั้งหมด วิชา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก.พ. วิชานี้ ถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญมาก อย่างที่บอกไปว่ามีคะแนนมากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 2 วิชาที่เหลือ และที่สำคัญ วิชาคณิตศาสตร์ จะมีสัดส่วนคะแนนมากกว่า ภาษาไทย (มากถึง 70%) ดังนั้น อย่าลืมเตรียมพร้อมกันให้ดี ๆ นะครับ 🙂

สำหรับใครที่อยากจะทดสอบฝีมือ ทวนความรู้ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงสนามสอบจริง สามารถไปดู ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ย้อนหลัง 7 ปี หรือคอร์สเรียนออนไลน์ ก.พ. ที่ติวอย่างละเอียดครบทุกวิชา ได้ที่ ติวกพ.com ครับผม

มาผ่าน ก.พ. ปีนี้ ไปพร้อม ๆ กันนะครับ ^^

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499