>

>

สูตรลัดพิชิตข้อสอบ ตาราง ก.พ.

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

สูตรลัดพิชิตข้อสอบ ตาราง ก.พ.

ตาราง ก.พ.

4 ประเด็นหลักที่มักพบในข้อสอบ ตาราง ก.พ.

หากเข้าไปในเว็บไซต์หน่วยงานราชการเพื่อสืบค้นข้อมูลสถิติต่าง ๆ หลายคนคงเคยเห็นว่าหน่วยงานนั้น ๆ นิยมแสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง นี่เป็นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตการทำงานที่เห็นได้ชัด  การทดสอบเรื่องการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางในข้อสอบ ก.พ จึงมีความจำเป็น และในขณะเดียวกัน หากมองจากมุมของผู้เข้าสอบ โจทย์เรื่อง ตาราง ก.พ. ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ช่วยทำคะแนนให้เราได้อย่างง่ายดาย

ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะหรอ ??

คำตอบก็คือ ข้อสอบเรื่องตารางนั้นจะไม่ฉีกจากข้อสอบที่เคยออกไปในปีก่อน ๆ คนที่เตรียมตัวเรื่องนี้มาดีก็จะสามารถกวาดคะแนนไปได้อย่างไม่ยาก เพราะเรารู้จักโจทย์และจับแนวทางของโจทย์ได้  นอกจากนี้ เมื่อประมวลข้อสอบเรื่องตารางย้อนหลังดูจะพบว่าสิ่งที่โจทย์ถามมักมีอยู่ 4 ประเด็นหลัก ๆ ได้แก่

ตาราง ก.พ. สรุป
 • การหาร้อยละ
 • การหาอัตราความเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม-ลด)
 • การหาค่าเฉลี่ย
 • การหาอัตราส่วน

ดังตัวอย่างโจทย์ที่คัดมาจากข้อสอบ ก.พ. ต่อไปนี้

ตาราง ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

 ใน 4 ประเด็นข้างต้น เรื่องการหาร้อยละและการหาอัตราส่วนถือเป็นเรื่องฮิตที่ถูกออกสอบบ่อย  หากใครกลัวว่าพื้นฐาน 2 เรื่องสำคัญนี้ยังไม่แน่น หรือไม่เข้าใจวิธีคิดแบบพื้นฐาน ขอแนะนำให้ลองหาบทเรียนมาทบทวนก่อน หรือจะลองสมัครติวแบบเจาะลึกได้ที่คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ (ลิ้งค์ไปคอร์สเรา) เพื่อช่วยปรับฐานความรู้ เพราะถึงแม้เทคนิคการทำข้อสอบจะมีสูตรคำนวณอยู่ แต่ถ้าเราขาดความรู้พื้นฐานก็อาจเลือกใช้สูตรพลาดและชวดคะแนนส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย

ส่วนใครที่พร้อมลุยโจทย์ตารางแล้ว ก่อนไปดูตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. พร้อมวิธีคิด  ติวกพ.com ขอฝากหลักการทำข้อสอบเรื่องตารางที่สำคัญมากไว้ข้อหนึ่ง คือ ตัวเลขในเรื่องตารางมักมีค่าเยอะมาก ทำให้หาคำตอบได้ช้า โจทย์เรื่องตารางจึงเป็นเรื่องที่จะมา “ลดทอนเวลาทำข้อสอบ” ของเรา ดังนั้นต้องระวังและตั้งสติให้ดี!  และเพื่อให้เราคำนวณได้รวดเร็วขึ้น เทคนิคที่ต้องนำมาใช้ให้คล่องเข้าไว้คือ การประมาณค่า แทนที่จะใช้ค่าตรง ๆ ตามตัวเลขในตารางมาคำนวณ เราก็กะค่าใหม่คร่าว ๆ ให้ใกล้เคียงกับข้อมูลนั้นเพื่อให้นำไปคำนวณได้ง่ายกว่า ซึ่งนอกจากจะใช้กับตัวเลขในตารางที่โจทย์กำหนดมาแล้ว ยังใช้กับตัวเลขที่ปรากฏในส่วนคำตอบได้อีกด้วย (เพราะข้อสอบเรื่องนี้ คำตอบในแต่ละตัวเลือกมักมีค่าไม่ใกล้เคียงกันมากนัก)

เพื่อให้เห็นภาพ เรามาดูวิธีใช้หลักการประมาณค่า ควบคู่กับสูตรสำคัญที่มักได้ใช้บ่อย ๆ ในตัวอย่างข้อสอบ ก.พ. เรื่องตารางด้านล่างนี้กันดีกว่าครับ

ตัวอย่างข้อสอบ ตาราง ก.พ.

ตาราง ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

ตารางแสดงข้อมูลของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวอย่างโจทย์จากหนังสือ คู่มือติวคณิต ก.พ. (ภาค ก) อ่าน-ดู-โหลด

ตาราง ก.พ. ตัวอย่าง ข้อสอบ

วิธีคิดโจทย์ตาราง ก.พ. ข้อที่ 1

 • เริ่มจากอ่านตารางแล้วประมาณค่าของข้อมูลที่ตารางกำหนดมาให้
ตาราง ก.พ. วิธีทำ
 • ประมาณค่าของพื้นที่อินโดนิเซียและพื้นที่ทั้งหมด
 • คำนวณตัวเลขที่ประมาณค่าตามสูตรการหาร้อยละว่า A เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ B คือ A = x (B) / 100
ตาราง ก.พ. วิธีทำ
 • จะได้เป็น
 • ค่าประมาณของคำตอบที่ได้เท่ากับ 40
 • ฉะนั้น เมื่อเทียบกับตัวเลือก คำตอบที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ 44 นั่นเอง

วิธีคิดโจทย์ตาราง ก.พ. ข้อที่ 2

 •  เริ่มต้นอ่านตารางแล้วประมาณค่าของข้อมูลที่ตารางกำหนดมาให้ดังนี้    
ตาราง ก.พ. วิธีทำ
 • จำนวนประชากรสิงคโปร์         = 5.2   ≈  5 ล้านคน
 • จำนวนประชากรกัมพูชา         = 14.7  ≈  15   ล้านคน
 • จำนวนประชากรเมียนมา        = 54 ≈  50   ล้านคน
ตาราง ก.พ. วิธีทำ
 • นำค่าประมาณจัดเรียงตามลำดับเพื่อหาอัตราส่วน
  • = จำนวนประชากรสิงคโปร์ : จำนวนประชากรกัมพูชา : จำนวนประชากรเมียนมา
  • =  5 : 15 : 50
  • = 1 : 3 : 10
 • ฉะนั้น คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ  1 : 3 : 10

สังเกตว่าถ้าเราเห็นตารางแล้วตกใจไปกับข้อมูลตัวเลข โอกาสเสียกำลังใจในการคิดคำตอบจะลดฮวบ เพราะนอกจากจำนวนหลักของตัวเลขจะสูงแล้ว ยังมีตัวเศษยิบย่อยมากมาย  การประมาณค่าข้อมูลในตารางให้เป็นเลขกลม ๆ คำนวณง่าย จะช่วยเราได้มาก เหมือนเปลี่ยนโจทย์ที่ดูยากให้กลายเป็นโจทย์หมู ๆ ได้เลยทีเดียว    แต่เพื่อให้มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์ สอบรอบหน้าจะคว้าคะแนนเรื่องตารางมาให้ได้ เราก็มี ข้อสอบ ก.พ. ออนไลน์ ที่เป็นข้อสอบจริง ที่รวบรวมย้อนหลังให้ถึง 6 ปี เตรียมไว้ให้  ทุกคนที่อยากฝึกเพิ่มเติมทั้งในเรื่องเทคนิค หรือจะเน้นย้ำฐานความรู้ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ หรือใครที่อยากติวคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ แบบเจาะลึกอย่างละเอียด ด้วย ทางเราก็มีคอร์สติวแบบครบทุกวิชา ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงจับมือพาตะลุยโจทย์ ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและทักไปได้ที่ facebook.com/tiwgorpor  แล้วมาผ่าน ก.พ. ปีนี้ไปพร้อม ๆ กันนะครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499