>

>

ส่องข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย)

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

ส่องข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ภาษาไทย)

ภาษาไทย ก.พ.

วันนี้เราจะมาดูแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในส่วนของการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า วิชา ภาษาไทย ก.พ. กันครับ วิชานี้อาจดูเป็นวิชาที่ฟังดูง่าย แต่กลับมีความยากอยู่ในตัว เพราะเนื้อหาที่ออกสอบนั้นค่อนข้างกว้าง และคาดเดาได้ยาก ไม่เหมือนวิชาคณิตศาสตร์ที่แค่เข้าใจหลักการก็สามารถทำข้อสอบได้

โดยวิชานี้จะเน้นวิเคราะห์มากกว่าท่องจำ วัดความสามารถในเชิงการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแม้ว่าจะมีสัดส่วนคะแนนน้อยกว่า part คณิตศาสตร์ แต่ก็ไม่ควรพลาดคะแนนนี้เด็ดขาดนะครับ!

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อยใน ภาษาไทย ก.พ.

เนื้อหาที่ออกสอบบ่อย ๆ ได้แก่

การจับใจความสำคัญ หรือการสรุปความ

เป็นการอ่านบทความแล้วตอบคำถามโดยการคิดวิเคราะห์จากโจทย์ หรือสถานการณ์ที่ให้มา ซึ่งคำตอบจะสัมพันธ์กับบทความที่ให้มาครับ

การเรียงลำดับข้อความ

ข้อสอบจะให้ข้อความมาหลาย ๆ ประโยค ให้เรานำมาเรียงลำดับก่อนหลังให้ถูกต้องเหมาะสม

หลักภาษา

เป็นการนำหลักการภาษาไทยต่าง ๆ มาออกสอบ เช่น การใช้คำฟุ่มเฟือย คำภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

เทคนิคง่าย ๆ ที่จะเก็บคะแนนวิชานี้แบบเต็ม ๆ ก็คือการฝึกทำข้อสอบ ก.พ.เอาไว้เยอะ ๆ อ่านโจทย์ให้ดี มีสติในการทำข้อสอบ ก็จะผ่านกันไปได้ไม่ยาก เพราะข้อดีของวิชานี้ คือ ไม่ต้องจำสูตรคำนวณเหมือนคณิตศาสตร์

สำหรับใครที่อยากไปลองทำข้อสอบออนไลน์ สามารถไปติดตามกันได้ที่ ติวกพ.com ซึ่งจะมีแนวข้อสอบเก่า ข้อสอบ ก.พ. ย้อนหลังพร้อมเฉลยแบบละเอียด เตรียมไว้ให้ทุกคน สำหรับใช้ติวสอบ ก.พ. กันครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499