>

>

เทคนิคพิชิตข้อสอบ อุปมาอุปไมย ก.พ.

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

เทคนิคพิชิตข้อสอบ อุปมาอุปไมย ก.พ.

สรุป อุปมาอุปไมย ก.พ.

 อุปมาอุปไมยในการสอบ ก.พ. คืออะไร ?

“อุปมาอุปไมย” คืออะไร ใช่การเลือกถ้อยคำหรือสำนวนมาเปรียบให้เห็นภาพและทำให้ภาษาสละสลวยหรือเปล่า  หลายคนอาจคุ้นหูว่าเคยได้ยินคำนี้ตอนเรียนวิชาภาษาไทย และคงมีคนสงสัยแบบนี้อยู่แน่ ๆ  เวลาอ่านเจอในข้อสอบ ก.พ. 

แต่ว่า…เรื่องอุปมาอุปไมยในข้อสอบ ก.พ. ไม่ใช่ “อุปมาอุปไมย” แบบเชิงเปรียบเปรยอย่างที่กล่าวไว้ด้านบนนะครับ ระวังอย่าสับสนเชียว! 

คำว่า “อุปมาอุปไมย” มีความหมายว่า “การเปรียบเทียบกัน”  ประกอบจากคำว่า “อุปมา” ที่หมายถึง “สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ” กับคำว่า “อุปไมย” ที่หมายถึง “สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง”  หัวข้ออุปมาอุปไมยที่พบในข้อสอบ ก.พ. จึงเป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคู่คำที่โจทย์หยิบยกมา อาจเป็นความสัมพันธ์ด้านความหมาย คุณสมบัติ ลักษณะ หรืออื่น ๆ  เพื่อให้เราพิจารณาคู่คำในส่วนคำตอบว่า ข้อใดมีความสัมพันธ์สอดคล้อง (หรืออาจตรงกันข้าม) กับคู่คำในโจทย์

ข้อสอบ ก.พ. เรื่องอุปมาอุปไมยนี้ใช้สำหรับทดสอบความรู้ทั่วไป เพราะก่อนจะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของคู่คำที่โจทย์ยกมาได้ เราต้องรู้จักคำคำนั้นก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นจึงวิเคราะห์คำนั้น ๆ อย่างรอบด้านเพื่อแก้โจทย์ว่าเขากำลังเปรียบเทียบคู่คำนั้นในแง่มุมใด 

สำหรับใครที่อยากเห็นภาพชัด ๆ และอยากทดสอบความรู้ทั่วไปกับการคิดวิเคราะห์ไปด้วย เรามาดูตัวอย่างจริงจากข้อสอบ ก.พ. ปี 2563 รอบที่ผ่านมากันดีกว่าครับ ตัวอย่างข้อสอบต่อไปนี้ยังมีคำอธิบายความสัมพันธ์และแนะเทคนิคไว้ด้วย สามารถจดจำไปใช้ได้อย่างดีเลย  

อุปมาอุปไมย ก.พ. ข้อที่ 1 : ความสัมพันธ์เรื่องตำแหน่งหรือที่อยู่

คำด้านซ้ายและขวาของโจทย์ข้อแรกนี้เป็นคำนามทั้งคู่ คำในตัวเลือกทั้งซ้ายและขวาก็เป็นคำนามทั้งคู่เหมือนกัน เราจึงต้องวิเคราะห์ต่อ ว่าคำนามทั้ง 2 คำนี้สัมพันธ์กันอย่างไร 

จากโจทย์จะสังเกตได้ว่า ความสัมพันธ์ของคำเป็นดังนี้

คำนาม  :  สิ่งที่ปิดอยู่บนคำนามด้านหน้า

บนขวดมักมีจุกปิดอยู่ด้านบน หรือพูดในทางกลับกันคือ จุก ปิดอยู่ด้านบน ขวด (เป็นความสัมพันธ์จากคำหลังเชื่อมโยงมาคำหน้า)

เมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกทีละข้อจะพบว่า 

 • เตียงไม่ได้ปิดอยู่ด้านบนมุ้ง 
 • แก้วไม่ได้ปิดอยู่บนฝา 
 • ร่มไม่ได้ปิดอยู่บนหมวก

คำตอบที่ถูกที่สุดของข้อนี้จึงเป็น ตัวเลือกที่ 1. บ้าน : หลังคา ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากคำหลังมาคำหน้าได้ว่า หลังคา ปิดอยู่ด้านบน บ้าน

สิ่งที่ย้ำเตือนเราขณะลองทำข้อนี้คือ ทิศทางความสัมพันธ์ของคำหน้ากับคำหลังมีทั้งจากหน้าไปหลัง และหลังไปหน้า  หากติดที่ข้อไหน อย่าลืมวิเคราะห์ความสัมพันธ์เปรียบเทียบไปมาดูนะครับ


อุปมาอุปไมย ก.พ. ข้อที่ 2 : ความสัมพันธ์เรื่องชนิดหรือประเภท

มาที่ข้อนี้ โจทย์ยกชื่อพืชผักมา 2 ชนิด ในตัวเลือกก็เป็นชื่อพืชทั้ง 4 ข้อด้วย เป็นโจทย์ที่ประเมินความรู้ทั่วไปอย่างชัดเจนว่า เรารู้จักชนิดของพืชเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งถ้าลองสังเกตโจทย์ดี ๆ จะเห็นว่าพืชด้านซ้ายและขวาของโจทย์เป็นคนละประเภทกัน  กล่าวคือ

 • หัวไชเท้า (ซ้าย) เป็นพืชอยู่ใต้ดิน
 • ส่วน ฟักทอง (ขวา) เป็นไม้เลื้อย 

จากโจทย์จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของคำเป็นดังนี้

พืชอยู่ใต้ดิน  :  ไม้เลื้อย

เมื่อดูตัวเลือกที่ลำดับคำกับชนิดของพืชตรงตามโจทย์ คือ คำด้านซ้ายเป็นพืชอยู่ใต้ดิน และคำด้านขวาเป็นไม้เลื้อย คำตอบจึงมีแค่ข้อเดียวคือ ตัวเลือกที่ 3. ขิง (พืชอยู่ใต้ดิน) : แตงกวา (ไม้เลื้อย)

เวลาเจอโจทย์ที่กำหนดคำชนิดเดียวกันมา เทคนิคคือ ค่อย ๆ เปรียบเทียบความเหมือนความต่างของคำ อย่าเพิ่งตกใจ เพราะถ้าเราลนเมื่อไร อาจเผลอมองข้ามรายละเอียดเล็ก ๆ ที่ง่ายแสนง่ายไปอย่างน่าเสียดาย


อุปมาอุปไมย ก.พ. ข้อที่ 3 : ความสัมพันธ์เรื่องลักษณะ

จากโจทย์สังเกตว่าคำหน้า คือ คำว่าสำลี เป็นคำนามเรียกสิ่งของ ส่วนคำหลัง คือ คำว่านุ่ม เป็นคำวิเศษณ์บอกลักษณะ จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของคำเป็นดังนี้

คำนามเรียกสิ่งของ  :  คำวิเศษณ์บอกลักษณะ

ดังนั้นคู่คำในส่วนคำตอบที่มีความสัมพันธ์แบบเดียวกันคือ ตัวเลือกที่ 1. เต้าหู้ : นิ่ม นั่นเอง

ถึงแม้ตัวเลือกที่ 3. ทราย : ป่น อาจดูเข้าเค้า แต่ข้อนี้คือตัวหลอก เพราะคำว่า ป่น นอกจากจะเป็นคำวิเศษณ์ได้แล้วก็ยังเป็นคำกริยาด้วย และลักษณะของทรายมักใช้คำว่า “ละเอียด” หรือ “หยาบ” มากกว่านะครับ ระวังตัวหลอกพวกนี้ดี ๆ


อุปมาอุปไมย ก.พ. ข้อที่ 4 : ความสัมพันธ์เรื่องบทบาทหน้าที่

ตัวอย่างข้อสอบ อุปมาอุปไมย ก.พ.

ข้อนี้วิเคราะห์ไม่ยากเลยครับ จากโจทย์จะสังเกตได้ว่าคำหน้าเป็นคำนามระบุตำแหน่ง/บทบาท ส่วนคำหลังเป็นคำบอกสถานที่ จึงสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของคำเป็นดังนี้

คำนามระบุตำแหน่ง/บทบาท  :  คำนามบอกสถานที่ที่ปกครอง

ความสัมพันธ์ของข้อนี้ก็คือ เจ้าอาวาส เป็นตำแหน่งสูงสุดของผู้ดูแลปกครอง วัด เมื่อกวาดตาดูตัวเลือก ข้อที่เป็นคำบอกตำแหน่ง/บทบาท คือ ข้อ 2. กับ 4. แต่เมื่อสังเกตคำหลังว่าข้อใดบอกสถานที่ที่คำหน้าปกครองดูแลอยู่ ก็จะเหลือคำตอบแค่ ข้อ 2. คณบดี : คณะ เท่านั้น นั่นคือ คณบดี เป็นตำแหน่งสูงสุดของผู้ดูแลปกครอง คณะ

เฉลย อุปมาอุปไมย ก.พ.

เห็นไหมครับว่ามีตัวหลอกอีกแล้ว ถ้าดูเฉพาะคำหน้าแล้วกาทันที เราอาจเสียคะแนนในข้อนี้ไป  ดังนั้น ก่อนกา ต้องอ่านคำในตัวเลือกให้ครบถ้วนก่อนนะครับ


อุปมาอุปไมย ก.พ. ข้อที่ 5 : ความสัมพันธ์เรื่องการใช้ลักษณนาม

ตัวอย่างข้อนี้แค่กวาดตาดูก็รู้ได้ทันทีว่าเพื่อประเมินความรู้ทางภาษาไทยขั้นพื้นฐาน นั่นก็คือเรื่องคำลักษณนาม อันหมายถึงคำที่บอกลักษณะของคำนามข้างหน้า โดยทั่วไปมักเขียนอยู่หลังจำนวนนับ  ดังนั้น ความสัมพันธ์ของคำเป็นดังนี้

คำนาม : ลักษณนาม

ความท้าทายของโจทย์ข้อนี้จึงเป็นเรื่องการจดจำคำว่าคำหนึ่ง ๆ ใช้ลักษณนามอะไร  เทคนิกการทำโจทย์แบบนี้คือต้องอาศัยการทบทวนและท่องจำลักษณนามที่ถูกต้อง  

ในตัวเลือกทั้ง 4 ที่ให้มานั้น ข้อที่ใช้ลักษณนามได้ถูกต้องคือ ตัวเลือกที่ 4. เกวียน : เล่ม นั่นเอง  ส่วนคำลักษณนามที่ถูกต้องของตัวเลือกอื่นนั้นมีดังนี้  

 • ไข่ใช้ลักษณนามว่าฟอง  
 • ดินสอใช้ลักษณนามว่าแท่ง 
 • ช้างบ้านใช้ลักษณนามว่าเชือก
เฉลย อุปมาอุปไมย ก.พ.


อุปมาอุปไมย ก.พ. ข้อที่ 6 : ความสัมพันธ์เรื่องสิ่งตรงข้ามกัน

ในข้อนี้เป็นการทดสอบความรู้ทั่วไป โดยเราต้องรู้จักสิ่งที่นำมาตั้งเป็นโจทย์ก่อน แล้วพิจารณาคุณสมบัติหรือลักษณะที่สัมพันธ์กันของสิ่งนั้น  คำในโจทย์สิ่งที่ยกมามี “หิมะ” ซึ่งเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่ตกจากท้องฟ้าในประเทศเมืองหนาว ส่วน “ลาวา” เป็นหินหลอมเหลวใต้เปลือกโลกที่ผุดขึ้นมาจากภูเขาไฟ ทั้งสองสิ่งนี้มีลักษณะตรงกันข้ามกันที่ชัดเจนคือ หิมะเป็นของเย็น ลาวาเป็นของร้อน  ความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่ “ตรงกันข้าม”

เมื่อพิจารณาส่วนคำตอบ สิ่งของที่มีความสัมพันธ์ตรงกันข้ามกันคือ ข้อ 4. น้ำตาล : บอระเพ็ด เนื่องจากน้ำตาลเป็นของมีรสหวาน ส่วนบอระเพ็ดเป็นของที่มีรสขม  ขณะที่ตัวเลือกอื่น ๆ เป็นสิ่งของที่มักปรากฏร่วมกัน เช่น โต๊ะ-เก้าอี้ ถ่าน-ไฟ หรือของที่มีลักษณะคล้ายกันอย่าง นุ่น-ขนนก


อุปมาอุปไมย ก.พ. ข้อที่ 7 : ความสัมพันธ์เรื่องสิ่งที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

ข้อนี้คล้ายกับข้อโจทย์ก่อนหน้าคือ ถามเรื่องความสัมพันธ์ในลักษณะของสิ่ง 2 สิ่ง คำในโจทย์คือ ตะเบ็งมาน (วิธีการห่มผ้าแบบหนึ่ง คล้ายกับการสวมเสื้อในปัจจุบัน) กับ เสื้อ (เครื่องนุ่งห่มชนิดหนึ่ง)  ดังนั้น ความสัมพันธ์ของคำเป็นดังนี้

วิธีการนุ่งห่ม : เครื่องนุ่งห่ม

คำตอบที่ตรงที่สุดจึงเป็น ตัวเลือกที่ 2. โจงกระเบน : โสร่ง เพราะ “โจงกระเบน” เป็น “วิธี” นุ่งผ้าแบบหนึ่ง ส่วนโสร่งเป็นผ้านุ่งชนิดหนึ่ง  

ส่วนสิ่งที่ยกมาในข้ออื่น ๆ เช่น

 • ข้อ 1. เป็นชื่อผ้า 2 ชนิด 
 • ข้อ 3 เป็นผ้านุ่งชนิดหนึ่งกับประเภทของผ้า
 • และ ข้อ 4. ฮิญาบ และส่าหรี เป็นชนิดเครื่องแต่งกาย


หลังจากลองดูข้อสอบเก่ากันไปแล้ว คงรู้สึกว่าข้อสอบอุปมาอุปไมยก็ไม่ยากนี่นา นั่นเพราะคำในโจทย์ส่วนใหญ่เป็นความรู้ทั่วไปที่เรามักรู้จักกันดี  แต่เมื่อโจทย์ไม่ยาก เราอาจประมาทและส่งผลให้เสียคะแนนได้  ฉะนั้น นอกจากข้อสอบอุปมาอุปไมยจะวัดความรู้รอบตัวกับการคิดวิเคราะห์แล้ว เป้าหมายสำคัญอีกอย่างก็คือวัดความรอบคอบด้วยครับ

หากเพื่อน ๆ หมั่นทดลองทำโจทย์เป็นประจำ ฝึกใช้เทคนิคที่ได้แนะนำไว้ข้างต้นจนคุ้นเคย รับรองว่าการสอบ ก.พ. รอบหน้าก็พิชิตได้สบาย ๆ  แต่ถ้าใครยังกังวล เกรงว่าจะเตรียมตัวไม่พอ และอยากหาข้อสอบเก่ามาฝึกมือให้ชำนาญ ติว ก.พ. มีทั้ง คอร์สตะลุยโจทย์ และ ข้อสอบออนไลน์ ให้คุณลองทำกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลย

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499