>

>

Trick & Tips ลุยข้อสอบเรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

Trick & Tips ลุยข้อสอบเรื่อง เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.

เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.

รู้หรือไม่? ว่าโจทย์เรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์มีอัตราส่วนออกข้อสอบมากที่สุดในข้อสอบ ก.พ. ครั้งล่าสุดของปี 2563!! เมื่อรู้อย่างนี้คงต้องติวหลักตะลุยโจทย์กันหน่อย เพราะนี่คือจุดที่ทุกคนจะทำคะแนนได้ไม่น้อยเลย  แต่ก่อนจะคว้าคะแนนจากเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ให้อยู่มือ แรกสุดเรามาทบทวนและทำความรู้จัก เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ. กันก่อน

หลักการตอบโจทย์ในข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.

เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ. หลักการตอบคำถาม

เงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็น 1 ในเรื่องที่ออกข้อสอบ ก.พ. ทุกปี ในโจทย์จะแสดงเงื่อนไขที่ประกอบด้วยตัวอักษรต่าง ๆ และเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น  =,  ≠,  >,  ≯,  <,  ≮,  ≥  และ ≤  จากนั้นจึงให้ข้อสรุปมาเป็นคู่ เพื่อให้เราพิจารณาว่าข้อสรุปคู่ดังกล่าวถูกต้องตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดมาหรือไม่ การตอบคำถามมีหลักการดังนี้

 1. ให้ตอบ ข้อ 1 ถ้า ข้อสรุปทั้งสอง ถูกต้องตามเงื่อนไข
 2. ให้ตอบ ข้อ 2 ถ้า ข้อสรุปทั้งสอง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข
 3. ให้ตอบ ข้อ 3 ถ้า ข้อสรุปทั้งสอง ไม่อาจสรุปได้แน่ชัดว่าถูกต้องตามเงื่อนไขหรือไม่
 4. ให้ตอบ ข้อ 4 ถ้า ข้อสรุปข้อใด ข้อหนึ่งถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่เท่ากับอีกข้อสรุปหนึ่ง 

จุดที่เน้นคำหนา คือเรื่องที่ผู้ทำข้อสอบต้องรอบคอบและเลือกคำตอบดี ๆ ระวังอย่าเผลอเลือกผิดเพราะสับสนเด็ดขาด  ซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจหลักการแล้ว โจทย์เรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์นั้นก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนที่เตรียมความพร้อมมาอย่างดีแน่นอน

ถ้าอย่างนั้น เรามีหลักเตรียมตัวยังไงบ้าง?

เครื่องหมายต่างๆ ในเงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การหมั่นทำโจทย์ให้คุ้นเคยกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้เห็นปุ๊บแปลความหมายได้ปั๊บ สามารถถอดเงื่อนไขในโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว  สังเกตดูว่าในสัญลักษณ์ที่ยกมาก่อนหน้านี้ มีสัญลักษณ์บางตัวที่เราไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจำวันปนอยู่ นั่นคือ ≯ และ ≮  หากโจทย์ข้อใดมีสัญลักษณ์ทั้งสองอย่างนี้ เราต้องแปลงเครื่องหมายกันก่อนตามหลักการดังนี้  

 • คือเครื่องหมาย “ไม่มากกว่า”  มีความหมายว่า “เท่ากับหรือน้อยกว่า”  จึงเท่ากับเครื่องหมาย ≤ 
 • ส่วน คือเครื่องหมาย “ไม่น้อยกว่า” มีความหมายว่า “เท่ากับหรือมากกว่า” จึงเท่ากับเครื่องหมาย ≥ 

ลำดับการพิจารณาเครื่องหมายในเงื่อนไขสัญลักษณ์

หลังจากดูโจทย์แปลงเครื่องหมายที่ไม่คุ้นเสร็จแล้ว ขั้นถัดไปคือเชื่อมตัวแปรและหาตัวร่วมของเงื่อนไข  ถ้าเครื่องหมายหลังการเชื่อมตัวแปรไปคนละทางให้ตอบว่า “ไม่แน่ชัด”  แต่ถ้าเครื่องหมายหลังการเชื่อมตัวแปรไปทางเดียวกัน เรามีหลักการตอบโดยเลือกเครื่องหมายตามลำดับต่อไปนี้

เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ. ลำดับการพิจารณา
 1. ให้เลือกเครื่องหมาย <, > ก่อนเครื่องหมายอื่นๆ
 2. ให้เลือกเครื่องหมาย ≤, ≥ เป็นลำดับต่อมา
 3. ให้เลือกเครื่องหมาย = เป็นลำดับสุดท้าย

เมื่อพอรู้ลักษณะของโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมกับมีเทคนิคหาคำตอบเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อสอบจริงจากข้อสอบ ก.พ. ของปี 63 กันเลยดีกว่า  แนะนำว่าอยากให้ทุกคนลองฝึกทำและตอบด้วยตัวเองก่อน ผิดถูกยังไงใต้โจทย์มีเฉลยและเทคนิคการหาคำตอบให้ทบทวนอีกครั้งด้วยครับ  แต่ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าทำยังไง ไปดูพร้อม ๆ กันได้เลยครับ  :)บบ

เริ่มกันเลย!

ตัวอย่างโจทย์ เงื่อนไขสัญลักษณ์ ก.พ.

วิธีคิดและตรวจสอบข้อสรุปทั้ง 2 ข้อมีดังนี้

พิสูจน์ข้อสรุปที่ 1

 • ให้เราลองหาดูว่า A+B และ E อยู่ในสมการไหนจากที่โจทย์กำหนด ซึ่งก็คือ สมการในบรรทัดแรก A+B > (2C+2D) = E < F
 • สังเกตว่า (2C+2D) = E
 • เราจึงบอกได้ว่า A+B > E
 • เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า ข้อสรุป 1 เป็นจริง

พิสูจน์ข้อสรุปที่ 2

 • ให้เราลองหาดูว่า 2D และ F อยู่ในสมการไหนจากที่โจทย์กำหนด ซึ่งก็คือ สมการในบรรทัดแรก A+B > (2C+2D) = E < F
 • สังเกตว่า (2C+2D) = E < F
 • เราจึงบอกได้ว่า (2C+2D) < F
 • นั่นหมายความว่า 2D ตัวเดียวจะมีค่าน้อยกว่า 2C+2D อย่างแน่นอน เราจึงเขียนออกมาเป็นสมการได้ว่า 2D < (2C+2D)
 • ลองมาแทนในสมการเดิมจะได้เป็น 2D < (2C+2D) < F
 • เราจึงบอกได้ว่า 2D < F
 • เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า ข้อสรุป 2 เป็นจริง

หาคำตอบ

 • ข้อสรุปที่ 1 และ ข้อสรุปที่ 2 เป็นจริง
 • คำตอบของข้อนี้คือ ข้อ 1 ข้อสรุปทั้งสองถูกต้องตามเงื่อนไข

ใครลองทำข้อสอบจริงเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ข้อนี้ดูแล้ว รู้สึกว่ายังจับทริกซ์และนำเทคนิคไปใช้ไม่คล่องเท่าที่ควร อยากหาโจทย์ฝึกฝนเพิ่มและลองทำบ่อย ๆ เพื่อเสริมความมั่นใจการันตีคะแนนว่าจะไม่พลาดตรงส่วนนี้อย่างแน่นอน ทาง ติวกพ.com มี คอร์สตะลุยโจทย์ และ ข้อสอบออนไลน์ ให้ด้วย  หลังจากนี้มาใช้เวลาก่อนสอบ ก.พ. รอบต่อไปกับเรา ฝึกทำโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ให้เก่งชัวร์ แล้วคว้าคะแนนกับตำแหน่งงานที่หมายปองกันนะครับ 🙂

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499