>

>

โอเปอเรชัน ก.พ. เคล็ด(ไม่)ลับแก้โจทย์แบบเข้าใจง่าย!

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499

โอเปอเรชัน ก.พ. เคล็ด(ไม่)ลับแก้โจทย์แบบเข้าใจง่าย!

สรุป โอเปอเรชัน ก.พ.

หลาย ๆ คนเห็นสัญลักษณ์ในสมการคณิตศาสตร์ที่ดูยุ่ง ๆ แล้วอาจตกใจจนทำอะไรไม่ถูกขณะสอบ ทั้งที่ความจริงวิธีหาคำตอบของข้อนั้นอาจไม่ยากอย่างที่คิด  โจทย์เรื่อง โอเปอเรชัน ก.พ. ที่พบในข้อสอบก็เช่นกัน ครั้งนี้ติวกพ.com จะมาอธิบายเรื่องโอเปอเรชันเพื่อให้ทุกคนเห็นโจทย์แล้วไม่ต้องหวั่นอีกต่อไป พร้อมลุยเก็บคะแนนในส่วนนี้กันได้ง่าย ๆ 

         แรกสุด มารู้จักคำว่า โอเปอเรชัน กันก่อนดีกว่า ว่าหมายถึงอะไร

โอเปอเรชัน (Operation) คืออะไร ?

โอเปอเรชัน (Operation) คือ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์โดยนำตัวเลขที่โจทย์กำหนดมาบวก ลบ คูณ หาร หรือยกกำลัง  

 • สัญลักษณ์ที่ปรากฏในการดำเนินการ เช่น +  –  x  / และอื่น ๆ  เรียกว่า โอเปอเรเตอร์ (Operator)
 • ส่วนตัวเลขที่ปรากฏอยู่ ด้านหน้า (น) และ ด้านหลัง (ล) ของสัญลักษณ์ ตัวถูกกระทำที่อาจเป็นค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ หรือฟังก์ชัน เรียกว่า โอเปอแรนด์ (Operand)

โจทย์โอเปอเรชันที่มักปรากฏในข้อสอบ ก.พ. หน้าตาจะมีลักษณะแบบนี้

ตัวอย่างโจทย์ โอเปอเรชัน ก.พ.

สิ่งที่เราต้องค้นหาเป็นอย่างแรกคือ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้โอเปอเรชันที่ 1 และ 2 เป็นจริงตามที่โจทย์กำหนด จากนั้นจึงนำการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่พบไปคำนวณหาค่าที่โจทย์ถามในโอเปอเรชันที่ 3  เพื่อให้เข้าใจวิธีคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ต่อไปจะอธิบายสเต็ปการคิดอย่างละเอียด โดยใช้โจทย์ที่เพิ่งออกข้อสอบ ก.พ. ปี 63 ในรอบ e-exam ที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างประกอบ ไปดูกันเลย!

ตัวอย่างข้อสอบจริง ก.พ. ปี 2563

วิธีทำโอเปอเรชัน ก.พ.

ข้อนี้บอกเลยว่าไม่ยาก ลองคิดไปพร้อม ๆ กันนะครับ
โจทย์กำหนด

 • โอเปอเรชันที่ 1 คือ 2 * 3 = 15
 • โอเปอเรชันที่ 2 คือ 3 * 4 = 21
 • โอเปอเรชันที่ 3 คือ 1 * 6 = ?

1. หาความเชื่อโยงระหว่างตัวเลขในโอเปอเรชัน

สรุป วิธีทำ โอเปอเรชัน ก.พ.

เริ่มจากตัวเลขในโอเปอเรชันที่ 1 ซึ่งก็คือ 2 * 3 = 15
หลายคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้ว ว่า 15 เกิดจาก ผลคูณของ 3 กับ 5 
สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า 3 x 5 = 15
ซึ่งเลข 5 ในสมการ 3 x 5 = 15 นี้ ก็เป็นผลบวกของ 2 + 3 ที่ตรงกับโอเปอแรนด์ในโอเปอเรชันที่ 1 นั่นเอง

เมื่อแทนค่าลงไปในสมการ  3 x ( 2 + 3 ) = 15 พบว่าสมการเป็นจริง
ดังนั้น 2 * 3 = 3 x ( 2 + 3 ) = 3 x 5 = 15

จึงสันนิษฐานได้ว่าการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้โอเปอเรชันที่ 1 ถูกต้องตามโจทย์กำหนด คือ  3 x ( น + ล )

2. ลองแทนค่าไปในโอเปอเรชันอื่นๆ

สรุป วิธีทำ โอเปอเรชัน ก.พ.

เพื่อพิสูจน์ข้อสันนิษฐานนี้ เรามาแทน 3 x ( น + ล) ในโอเปอเรชันที่ 2 หรือ 3 * 4 = 21 กัน   

จาก โอเปอเรชันที่ 2 คือ 3 * 4 = 21

แทนค่าใน

 • 3 x ( น + ล ) = 21

จะได้

 • 3 x ( 3 + 4 ) = 21
 • 3 x 7 = 21

ดังนั้น

 • 3 * 4 = 3 x ( 3 + 4 ) = 3 x 7 = 21

พบว่าสมการของโอเปอเรชันที่ 2 ก็เป็นจริงด้วย

ฉะนั้น เราจึงสามารถหาคำตอบของโอเปอเรชันที่ 3 คือ 1 * 6 = ? ได้ โดยแทนค่าตามที่โจทย์กำหนดลงใน 3 x ( น + ล)  ดังนี้  
จาก โอเปอเรชันที่ 3 คือ 1 * 6 = ?

3. แก้โจทย์โอเปอเรชัน

สรุป วิธีทำ โอเปอเรชัน ก.พ.

แทนค่าใน

 • 3 x ( น + ล) = ?

จะได้

 • 3 x ( 1 + 6 ) = 21  
 • 3 x 7 = 21

ดังนั้น

 • 1 * 6 = 3 x ( 1 + 6 ) = 3 x 7 = 21

คำตอบของข้อนี้จึงเท่ากับ 21  

สรุปวิธีคิดโอเปอเรชันแบบรวบรัด

นอกจากวิธีคิดอย่างละเอียดข้างต้นแล้ว เราได้สรุปรวบวิธีคิดไว้ให้แบบสั้น ๆ ด้วย เพื่อให้เห็นชุดตัวเลขและสัญลักษณ์ในโจทย์อย่างเป็นภาพรวม และช่วยให้เข้าใจคอนเซปต์การคิดโจทย์โอเปอเรชันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ดังนี้

ทุกคนที่กำลังเตรียมสอบ ก.พ. คงเริ่มมองเห็นว่าค่าของตัวเลขในโจทย์โอเปอเรชันมักจะเป็นจำนวนน้อย ๆ สามารถนำไปแทนค่าและคำนวณตามสมการรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่ยาก เพราะจุดสำคัญของเรื่องโอเปอเรชันนั้นอยู่ที่ กระบวนการคิด  ซึ่งหากใครหมั่นทำโจทย์คณิตศาสตร์เยอะ ๆ  ฝึกแก้สมการบ่อย ๆ ก็จะคุ้นเคยและใช้เวลาคิดได้ไม่นานเลย  

ตรงนี้เองที่จะทำให้คุณต่อจิ๊กซอว์ของโจทย์ โอเปอเรชัน ก.พ. ได้ไวและได้เปรียบเรื่องทำเวลา! ฉะนั้น เทคนิคสำคัญสำหรับเตรียมเรื่องโอเปอเรชันจึงเป็นการทดลองทำโจทย์คณิตศาสตร์เยอะ ๆ ไม่ว่าจะยากหรือง่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอสมการหลากหลายรูปแบบ  ทาง ติวกพ.com เองก็ได้รวบรวม ข้อสอบ ก.พ. ย้อนหลัง 6 ปี ไว้ในแบบออนไลน์ เป็นคลังให้ทุกคนฝึกทำโจทย์ของจริงและเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบ หรือใครลองทำโจทย์แล้วรู้สึกว่ายังมีบางเรื่องที่ไม่ชำนาญ  เราก็มีคอร์สติวสอบออนไลน์แบบครบถ้วนทุกวิชา มาช่วยเสริมฐานความรู้ให้แข็งแรง เพื่อให้ในการสอบ ก.พ. ครั้งนี้ ผ่านฉลุยได้ง่าย ๆ ต่อให้เจอโจทย์เรื่องไหนก็ไม่ต้องกลัว!     

ลองทำข้อสอบ ก.พ. วิชาอื่นๆ ได้ที่นี่

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

สรุปเนื้อหา ก.พ.

การจับใจความสำคัญ ก.พ.

การเรียงลำดับข้อความ ก.พ.

Conversation

Reading

Grammar

Vocabulary

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539

พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562

พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546

ประมวลกฎหมายอาญา 2499