ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ

12 ข้อดี อาชีพราชการ งานนี้สวัสดิการดีกว่าที่คุณคิด (มาก)

12 ข้อดี อาชีพ ราชการ

ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบัน อาชีพข้าราชการก็ยังเป็นหนึ่งในอาชีพที่ผู้คนใฝ่ฝันและให้ความสนใจเสมอมา ทุกปีจะมีผู้คนจำนวนมากที่ต่างรอคอยข่าวการเปิดรับสมัครสอบบรรจุ แม้ว่าตำแหน่งที่เปิดรับในแต่ละปีจะมีจำนวนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับผู้สนใจสมัครสอบที่มีจำนวนมหาศาลก็ตาม หลายๆ คนคงทราบดีว่า ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ขึ้นชื่อเรื่องสวัสดิการและมีสิทธิประโยชน์หลายๆ อย่าง เราลองมาดูกันว่า 12 ข้อดี งานราชการ มีอะไรน่าสนใจบ้าง

1. เงินค่าตอบแทนในระบบราชการ

ข้าราชการทุกคนจะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี และกรณีที่เป็นระดับผู้บริหารจะมีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มให้ ส่วนถ้าเป็นตำแหน่งที่มีการใช้วิชาชีพเฉพาะ ก็จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มให้อีกด้วย

ในส่วนของสวัสดิการ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต จะมีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2. การลา

ข้าราชการจะได้สิทธิการลาทั้งหมด 11 ประเภท ได้แก่

 • ลาป่วย

 • ลาคลอดบุตร

 • ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 • ลากิจส่วนตัว

 • ลาพักผ่อน

 • ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์

 • ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

 • ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

 • ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

 • ลาติดตามผู้สมรส

 • ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยสิทธิการเบิกนี้จะครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

4. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ข้าราชการจะได้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งบุตรนั้นจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี (ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น)  และต้องเป็นบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม โดยนับเรียงตามลําดับการเกิดก่อนหลัง

5. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

เป็นเงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น สำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบากในการคมนาคม หรือมีการขาดแคลนทางสาธารณูปโภค เป็นต้น

6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชน เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงแก่ผู้ได้รับพระราชทาน

7. บำเหน็จบำนาญ

เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการแล้ว จะมีเงินบำเหน็จ หรือบำนาญให้เราสามารถเลือกรับได้ ดังนี้

 • บำเหน็จ – เป็นเงินตอบแทนที่จ่ายในครั้งเดียว

 • บำนาญ – เป็นเงินตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน

ซึ่งนอกเหนือจากบำเหน็จบำนาญปกติที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ยังมีบำเหน็จบำนาญประเภทอื่นที่จ่ายให้กรณีพิเศษ เช่น บำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ บำนาญพิเศษ  เป็นต้น

และยังมีค่าตอบแทนส่วนอื่นที่ทางราชการจัดให้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

9. ค่าเช่าบ้าน

10. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

11. รถราชการ

12. โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล

จะเห็นว่าข้อดีของงานราชการ นอกเหนือจากความมั่นคงในหน้าที่การงานแล้ว ยังมีประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ อีกมากมายที่ข้าราชการจะได้รับ ซึ่งเกื้อกูลไปถึงบิดา มารดา และครอบครัวอีกด้วย ที่สำคัญ อาชีพนี้ยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ และนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ

รู้อย่างนี้แล้ว รีบเตรียมตัวสมัครสอบข้าราชการกันเลยดีกว่า ส่วนเพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากเป็นข้าราชการ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบ แผนการสอบ แนวข้อสอบ และเนื้อหาดีๆ อีกมากมายได้ที่ Facebook fanpage ติวกพ.com ได้เลย

ส่วนใครที่สนใจเริ่มติวสอบ ก.พ. ตั้งแต่ตอนนี้ลองเข้าไปทำ แนวข้อสอบ ก.พ. ฟรี ! ได้ที่นี่

ที่มา: https://www.ocsc.go.th

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

 • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
 • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
 • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
 • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ