ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ

3 สเต็ปสู่อาชีพราชการ ต้องผ่านอะไรบ้าง มาดูกัน

สอบ กพ 3 ขั้นตอน สู่ อาชีพ ราชการ

อาชีพราชการ เป็นสิ่งที่ผู้คนมากมายต่างให้ความสนใจ และใฝ่ฝันอยากเดินเข้ามาอยู่ในสายอาชีพนี้  ในทุกๆ ปี แต่ละหน่วยงานราชการจะมีข่าวประกาศรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการเพิ่มมากมายหลายตำแหน่ง แต่ก่อนที่จะสมัครสอบเข้าบรรจุในหน่วยงาน เราลองมาดูกันว่าจะต้องผ่านการสอบคัดเลือกอะไรบ้าง

ขั้นที่ 1 สอบภาค ก : วัดความรู้ความสามารถทั่วไป

สำนักงาน ก.พ. จะจัดสอบเป็นประจำทุกปี

  • เนื้อหาข้อสอบจะวัดผลในเรื่องการคำนวณ การใช้เหตุผล การใช้ภาษา ความเข้าใจภาษา
  • รับสมัครสอบทั้งผู้ที่จบการศึกษาแล้ว และผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), อนุปริญญา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ปริญญาตรี, ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  • จะประกาศรับสมัครสอบ ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค. ของทุกปี

ขั้นที่ 2 สอบภาค ข : วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

เนื้อหาการสอบจะครอบคลุมเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนงานราชการ และความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

ขั้นที่ 3 สอบภาค ค : วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะมีการพิจารณาประวัติและผลงานของผู้สมัครสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินดูพฤติกรรม รวมถึงทัศนคติของแต่ละบุคคล

เมื่อสอบผ่านทั้ง  3 ด่านแล้ว แต่ละหน่วยราชการก็จะมีประกาศรายชื่อขึ้นบัญชี เพื่อรอเรียกให้บรรจุเข้าทำงาน

แค่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ก็ได้เป็นข้าราชการกันแล้ว แต่ที่สำคัญคือ การเตรียมความพร้อมให้ดีก่อนสอบนะครับ ซึ่งเพื่อนๆ ทุกคนสามารถติดตามแผนการเตรียมสอบได้กับเราที่ Facebook fanpage หรือ เว็บไซด์ของ ติวกพ.com  ได้เลย

ที่มา: https://www.ocsc.go.th

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!

แจกฟรี ! ข้อสอบ ก.พ. ทุกวิชา พร้อมเฉลยละเอียด

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

ก.พ. ภาค ก

ภาค ก, ภาค ก พิเศษ ออกสอบวิชาอะไรบ้าง

ภาค ก ท้องถิ่น

การรับสมัคร และวิธีสมัครสอบ ภาค ก

หนังสือรับรอง ภาค ก

สถิติการสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก

ก.พ. ภาค ข

ก.พ. ภาค ค

FREE ! PDF ข้อสอบ ก.พ.

ข้อสอบ ก.พ. ฟรี อัพเดทล่าสุด! คัดข้อสอบมาจากข้อสอบจริง ครบทุกวิชา คณิต ไทย อังกฤษ กฎหมาย โดยทีมงานนักวิชาการ ติวกพ.com

เกี่ยวกับข้าราชการ

สวัสดิการ

ฐานเงินเดือน

บำเหน็จ บำนาญ