>

>

5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ. ปี 2563

5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ. ปี 2563

5 เรื่องที่ต้องรู้ก่อน สอบ กพ

สอบ ก.พ. ปีนี้พี่ไม่ได้มาเล่นๆ …เพราะพี่จริงจังมาก! แต่ก่อนจะเข้าสอบก็ควรเช็กสักนิดว่าในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร แล้วแต่ละวิชาออกสอบเนื้อหาเรื่องไหนบ้าง เพื่อไม่ให้พลาดที่จะคว้าผลลัพธ์ดีๆ ในปีนี้

ในปี 2563 นี้ ทุกคนสามารถเลือกสอบ ก.พ. ได้ทั้งแบบ paper & pencil ซึ่งสอบในเดือนมิ.ย. หรือแบบ e-exam ที่สอบในเดือนมีนาคม  โดยสอบ ก.พ. รอบแรกในวันที่ 27 มีนาคมนี้ เป็นรอบ e-exam ของป.โท ส่วน e-exam ของป.ตรี จะมีสอบด้วยกัน 4 รอบ ตั้งแต่วันที่ 28-31 มีนาคมเป็นต้นไป

และนี่คือ 5 เรื่องที่ควรรู้ไว้ นอกจากเรื่องวันสอบ ก.พ.!

5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ.

1. ทดสอบวัดความรู้ทั่วไป 200 คะแนน

โดยจะแบ่งออกเป็นวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หรือวิชาภาษาไทย/คณิตศาสตร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน), วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ.

2. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบ่งออกเป็น 3 หมวด

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆ

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ.

3. ข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด!

โดยจะวัดความเข้าใจ ในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท เพื่อทดสอบทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำ ความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และด้านการเขียนในระดับเบื้องต้น ถ้าไม่แน่ใจว่าจะทำได้มั้ยลองไปทำได้ที่ แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ

5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ.

4. อย่าละเลยวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ถึงจะดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ส่วนนี้สำคัญมาก เพราะเกณฑ์การผ่านคิดแยกวิชา ถ้าผ่านวิชาอื่น แต่วิชานี้ไม่ผ่านก็สอบไม่ผ่าน ก.พ. ฉะนั้นจำไว้ให้ดี ปีนี้จะออกเนื้อหาครอบคลุมเรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ อยากฝึกมือทำข้อสอบวิชานี้ก่อนสอบ ไปลองทำกันได้ที่ แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้อราชการที่ดี (กฎหมาย)

5 เรื่องที่ควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ.

5. เกณฑ์การสอบผ่านของป.ตรี และป.โทไม่เหมือนกัน

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของแต่ละส่วนก็แตกต่างกัน 

ระดับปริญญาตรี

  • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  • วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ระดับปริญญาโท

  • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
  • วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ใกล้วันสอบเข้ามาทุกที! ใครที่ยังนิ่งนอนใจระวังจะไปไม่ถึงฝัน หรือมาลองเริ่มต้นง่ายๆ แบบทันใจได้โดยการทำแนวข้อสอบ ก.พ. ที่ ติวกพ.com ที่มีคอร์สเรียนออนไลน์คณิต ก.พ. ซึ่งการันตีเนื้อหา มีในข้อสอบจริง ด้วยรูปแบบเรียนผ่าน VDO ที่เข้าใจง่าย เฉลยวิธีทำละเอียด

หรือถ้าใครไม่ถนัดการเรียนผ่านออนไลน์ ทางติว ก.พ. ก็ยังมีหนังสือคู่มือเตรียมสอบคณิต ก.พ.  ที่ซื้อได้ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ https://tiw.to/tiwgorpor_se-ed โดยรูปแบบเนื้อหาด้านในตรงจุด พร้อมสรุปย่อสาระสำคัญทุกบท 

    อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมที่สุด เพื่อจะได้สอบผ่าน ก.พ. ปีนี้ไปด้วยกัน!

– – Share เรื่องที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ – –

เรื่องล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาด

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ก.พ.

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!