ใส่ Code Buildin

Built-in

[uo_code_registration]

Standalone

[uo_user_redeem_code]

Goal :

  • โยนหน้าที่การใส่ข้อมูลที่เราต้องการของลูกค้า / การ Activate Course ให้ลูกค้าแทน Admin -> 
  • Track ข้อมูลการซื้อของ ลค ในหน้า GA หน้าเดียว
  • ไม่ให้ ลค รู้สึกประหลาดกับ UX ใหม่ที่ใส่เข้าไปในระบบ
  • Bonus *** Auto Fill ข้อมูลและการจัดการระบบสร้าง Account ของลูกค้า ลง Excel 

 

  • Edit form ของ Uncanny ให้ใส่ข้อมูลที่เราอยากได้ ได้หรือไม่ ?
  •