>

>

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รับสมัครสอบ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ

ประกาศรับสมัครสอบ ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รับสมัครสอบ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ
         ตามประกาศจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
         ด้วยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่จะบรรจุและติดตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการรับสมัครสอบ สามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวเต็มของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จากลิ้งด้านล่างนี้

ประกาศรับสมัครสอบ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (.pdf)

ที่มาของประกาศรับสมัครสอบ:  https://rlpd.thaijobjob.com/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Recent Post
คณิตศาสตร์ทั่วไป (สมการ)

แนวข้อสอบก.พ. พร้อมวิดีโอเฉลย ตัวอย่างที่ 3 | 2562

ภาค ก ท้องถิ่น กับ ภาค ก ปกติ ต่างกันอย่างไร

ภาค ก ท้องถิ่น กับ ภาค ก ปกติ ต่างกันอย่างไร

อาชีพราชการ

13 เหตุผลที่ควรทำอาชีพรับราชการ

ข้อสอบ ก.พ. โอเปอเรชัน

แนวข้อสอบก.พ. พร้อมวิดีโอเฉลย ตัวอย่างที่ 2 | 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบภาค ก

หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบภาค ก

– – Share เรื่องที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆ ของคุณ – –

เรื่องล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาด

เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ก.พ.

คอร์สเตรียมผ่าน ก.พ.'66

  • ครบทุกวิชา สอนละเอียดแบบจับมือทำ
  • สอนทุกเทคนิคใช้ได้จริงตอนสอบ
  • เนื้อหาล่าสุดสำหรับเตรียมสอบปีนี้
  • ติวรับรองผล เรียนจบ สอบผ่าน!