ข่าวและประกาศรับสมัคร

ข้อสอบ ก.พ. Online ย้อนหลัง 5 ปี ครบทุกวิชา

เนื้อหาตามประกาศสำนักงาน ก.พ. พร้อมเฉลยอธิบายเข้าใจง่ายทุกข้อ
ทำได้ไม่จำกัดเวลา จนกว่าจะสอบผ่าน