Current Status
Not Enrolled
Price
¤990.00
Get Started
>
>
ติวเจาะลึก 9 หัวข้อ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ติวเจาะลึก 9 หัวข้อ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ยินดีต้อนรับสู่ คอร์สติวเจาะลึก 9 หัวข้อ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – อย่าลืมกันทบทวนบ่อยๆ ด้วยนะครับ ด้วยความหวังดีจากทีมงาน ติวกพ.com

บทนำ

อนุกรม

โอเปอเรชั่น

ตาราง

สดมภ์

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

เงื่อนไขสัญลักษณ์

ตรรกศาสตร์

เงื่อนไขทางภาษา

อุปมา-อุปไมย

ข้อสอบปี 2562